Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi04.03.2011
  • KurumAydın Adnan Menderes Üniversitesi

Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı olarak kurulan Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar