Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Blokzincir Teknolojileri ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi19.11.2018
  • KurumBahçeşehir Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Blokzincir Teknolojileri ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Blokzincir Teknolojileri ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar