Bahçeşehir Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi01.03.2020
  • KurumBahçeşehir Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Bahçeşehir Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar