Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi14.04.2019
  • KurumBahçeşehir Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar