Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi09.05.2019
  • KurumBahçeşehir Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BAU-PUAM) görevlerine, faaliyet alanlarına, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Bahçeşehir Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BAU-PUAM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar