Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi24.11.2019
  • KurumBahçeşehir Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesinde verilen tıp doktorluğu eğitimi ve öğretimi ile ölçme-değerlendirme süreç ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi lisans öğrencilerinin kayıt, eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme süreç ve işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar