Bahçeşehir Üniversitesi Yönetici ve Liderler İçin Uluslararası Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi25.07.2020
  • KurumBahçeşehir Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesi Yönetici ve Liderler İçin Uluslararası Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Bahçeşehir Üniversitesi Yönetici ve Liderler İçin Uluslararası Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar