Balıkesir Üniversitesi Fizyoterapi, Rehabilitasyon ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi28.02.2021
  • KurumBalıkesir Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Fizyoterapi, Rehabilitasyon ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Balıkesir Üniversitesi Fizyoterapi, Rehabilitasyon ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezinin  amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar