Bartın Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.06.2020
  • KurumBartın Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Bartın Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları ve yönetiminin oluşumu ile görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Bartın Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları ve yönetiminin oluşumu ile yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar