Bartın Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi30.01.2020
  • KurumBartın Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Bartın Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin örgütlenmesine, çalışmalarına, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup Bartın Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin örgütlenmesine, çalışmalarına, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar