Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi26.11.2018
  • KurumBaşkent Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretime, öğrencilerin kayıtlarına ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Diş Hekimliği Fakültesinde öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar