Başkent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi23.08.2020
  • KurumBaşkent Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Başkent Üniversitesinde ön lisans ve lisans seviyesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınav esaslarını düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Başkent Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki fakülte, devlet konservatuvarı, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen örgün ve yaygın ön lisans ve lisans eğitim-öğretim esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar