Başkent Üniversitesi Strateji ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi26.04.2019
  • KurumBaşkent Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Başkent Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Başkent Üniversitesi Strateji ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Başkent Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Başkent Üniversitesi Strateji ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilatına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar