Başkent Üniversitesi Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsü Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi04.08.2013
  • KurumBaşkent Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsünün amaçları, faaliyet alanları, organları, organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Başkent Üniversitesi Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsünün amacına, faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar