Batman Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.09.2019
  • KurumBatman Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Batman Üniversitesine bağlı olarak kurulan Batman Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BTÜ-DİLMER) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Batman Üniversitesine bağlı olarak kurulan Batman Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar