Batman Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.04.2019
  • KurumBatman Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Batman Üniversitesine bağlı olarak kurulan Batman Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin (PDRMER) amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup; Batman Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar