Batman Üniversitesi Siber Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi28.12.2020
  • KurumBatman Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Batman Üniversitesi Siber Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Batman Üniversitesi Siber Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar