Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi04.05.2012
  • KurumBayburt Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Bayburt Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ön lisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Bayburt Üniversitesinde ön lisans ve lisans programları düzeyinde yürütülen eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar