Beykent Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi05.05.2019
  • KurumBeykent Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan ve adı Beykent Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜAB) olan Merkezin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Beykent Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve sorumluluk şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar