Beykoz Üniversitesi Göstergebilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi09.12.2018
  • KurumBeykoz Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Beykoz Üniversitesi Göstergebilim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Beykoz Üniversitesi Göstergebilim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar