Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi14.07.2019
  • KurumBeykoz Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Beykoz Üniversitesine bağlı Lisansüstü Programlar Enstitüsündeki lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmış olup; Beykoz Üniversitesindeki lisansüstü programlarında uygulanan eğitim-öğretim süreçleriyle öğrenci kabul, kayıt, başarı ve mezuniyet koşularına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar