Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi04.06.2020
  • KurumBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen ve yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar