Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi07.07.2019
  • KurumBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanmış olup; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar