Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.02.2021
  • KurumBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar