Biruni Üniversitesi Ana Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi03.11.2014
  • KurumBiruni Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Biruni Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Biruni Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, idari ve akademik organlarına, öğretim elemanlarına, görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar