Biruni Üniversitesi Eleştirel Düşünce Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi14.04.2019
  • KurumBiruni Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Biruni Üniversitesi Eleştirel Düşünce Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine, çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup; Biruni Üniversitesi Eleştirel Düşünce Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar