Biruni Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi20.08.2019
  • KurumBiruni Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Biruni Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BOÇEM) amaçları, faaliyetleri, yönetim organları ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Biruni Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar