Bitlis Eren Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi13.09.2019
  • KurumBitlis Eren Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Bitlis Eren Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarda ön lisans ve lisans öğrenimi gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Bitlis Eren Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarda, öğrenci kabulü, ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınav esasları ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar