Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi18.12.2014
  • KurumBoğaziçi Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar