Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.03.2014
  • KurumBoğaziçi Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar