Boğaziçi Üniversitesi İnsani Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi (Human Development Research Center) Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi21.11.2002
  • KurumBoğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, toplumların insani gelişmeleri ile ilgili her alanda araştırma ve uygulama yapmak üzere bir İnsani Gelişme Araştırma ve Uygulama Merkezi (bundan sonra Merkez olarak anılacaktır) kurulmuştur. Merkez, İnsani Gelişme konularında en yeni gelişmeleri ve literatürü izleyen, bu gelişmeleri ulusal ve uluslararası akademik ve uygulamacı çevrelerle paylaşan, öncü araştırmalar yapan bir birimdir. Faaliyetlerini aynı zamanda Merkez’in kurucu üyelerinden olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Devlet Planlama Teşkilâtı ile işbirliği içinde yürütür.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar