Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.06.2016
  • KurumBoğaziçi Üniversitesi

Bu Yönetmeliğin amacı, Boğaziçi Üniversitesine bağlı yüksekokul ve fakültelerde yürütülen lisans eğitim-öğretimi ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar