Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi08.01.2008
  • KurumBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar