Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulamaya Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi07.10.2010
  • KurumBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar