Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.05.1993
  • KurumBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Merkezin amacı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileriyle çalışanlarına dil eğitimi sağlamak ve onların anadili ve yabancı dil düzeylerini yükseltmek. Dil eğitimi alanında yöresel, ulusal veya uluslararası nitelikte her türlü araştırma, eğitim, öğretim ve uygulama çalışmalarını yapmak ve yaptırmak, A.İ.B.Ü. Sürekli ve Yaygın Eğitim Merkezi (Süryem) ile amaca uygun konularda işbirliği yapmaktır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar