Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi16.05.2000
  • KurumBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Abant İzzet Baysal Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere 5/7/1983 tarih 18098 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in değişik 2 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar