Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi14.10.2019
  • KurumBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bu Yönetmelik; yıllık eğitim veren Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin önlisans, lisans eğitim ve öğretim esaslarıyla sınavlar ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, yıllık eğitim veren Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında öğrenci ders kayıtları, eğitim-öğretim, sınavlar, mezuniyet, diploma ve ayrılma ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar