Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi03.11.2014
  • KurumBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, görevlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar