Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaban Hayatı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi19.01.2017
  • KurumBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaban Hayatı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar