Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi14.04.2019
  • KurumBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar