Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.12.2019
  • KurumBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar