Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi ve Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.03.2020
  • KurumBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi ve Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi ve Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar