Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (BTU-DEPAR) Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.10.2018
  • KurumBursa Teknik Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının işleyiş şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar