Bursa Teknik Üniversitesi Mobilya ve Ahşap Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi11.10.2018
  • KurumBursa Teknik Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Bursa Teknik Üniversitesi Mobilya ve Ahşap Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Bursa Teknik Üniversitesi Mobilya ve Ahşap Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının ve çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar