Bursa Uludağ Üniversitesi Enerji Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi30.10.2018
  • KurumBursa Uludağ Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bursa Uludağ Üniversitesi Enerji Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim organları ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Bursa Uludağ Üniversitesi Enerji Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyetleri, yönetim organları ve çalışma biçimine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar