Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi28.06.2020
  • KurumBursa Uludağ Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik ve uzaktan öğretim ile güz, bahar ve yaz dönemlerinde yürütülen lisansüstü programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar