Bursa Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi21.12.2020
  • KurumBursa Uludağ Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Bursa Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Bursa Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar