Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi23.08.2020
  • KurumBursa Uludağ Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Bursa Uludağ Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim programlarının uygulanması ve sınavlarını, ortak zorunlu yabancı dil derslerinin gerçekleştirilmesi ve sınavlarını, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası sınavlar ile sertifika programlarını, yabancı dil kursları ve sınavlarına ilişkin esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile sınav ve kurslara katılan bireylere yönelik yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar