Çağ Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi20.10.2020
  • KurumÇağ Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Çağ Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar