Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Geleneksel Türk Sporları ve Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi04.11.2020
  • KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Geleneksel Türk Sporları ve Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar